Dlaczego warto szkolić pracowników ?


W czasach kroczących zmian i przeobrażeń podwójnego znaczenia nabiera określenie „dokształcanie pracowników i inwestowanie w kadry”.

Dlaczego warto szkolić pracowników ?

W czasach kroczących zmian i przeobrażeń podwójnego znaczenia nabiera określenie „dokształcanie pracowników i inwestowanie w kadry”. Z pewnością każdy pracodawca chciałby mieć w szeregach swoich, pracowników posiadających zdolność zdobywania nowej wiedzy oraz dostosowywania swoich działań do zmian zachodzących na rynku.

Dokształcanie kadry pracowniczej jest jednym ze sposobów na dynamiczny rozwoju firmy, bowiem współczesne funkcjonowanie w biznesie wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju. Znakiem czasu jest wzrost o jedną trzecią szkolących się menedżerów oraz ciągły wzrost liczby szeregowych pracowników kierowanych przez pracodawców narożnego typu kursy dokształcające.

Tempo zmian zachodzących w gospodarce skłania firmy do inwestowania w wiedzę swoich pracowników. Konkurencyjność na rynku to przede wszystkim pracownicy z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.

A oto najważniejsze korzyści wynikające ze szkolenia pracowników:


- Dokształcanie kadry pracowniczej podnosi profesjonalizm i jakość wykonywanej pracy, a przeszkolony pracownik jest w stanie poprawić ilość i jakość wyników oraz zminimalizować popełniane błędy.
- Szkolenia dają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz wykorzystanie zdobytych dotychczas doświadczeń.

- Szkolenie pomaga pracownikowi identyfikować się z firmą oraz ułatwia mu zrozumienie celów i strategii działania. Wpływa pozytywnie na umiejętności menedżerskie kadry kierowniczej, co skutkuje wzrostem motywacji i wydajności całego zespołu.

- Szkolenie pełni również funkcję motywacyjną, jako forma nagrody i wyróżniania przez pracodawcę. Pracownicy poprzez uczestnictwo w szkoleniach mają możliwość zaspokojenia swoich ambicji samorealizacji i wzbogacania rozwoju zawodowego.

- Informacje zdobyte na szkoleniach pomagają pracownikowi spojrzeć z perspektywy na swoją pracę oraz wykonywanie codziennych czynności. Wzbogacają wachlarz kompetencji i dają możliwość podejmowania trudnych wyzwań.

- Dokształcanie i uzupełnianie kwalifikacji na kursach jest także alternatywą dla zwolnień i zatrudniania nowych pracowników, czyli tzw. procesu fluktuacji kadry. -

W czasach nieustających zmian, szkolenia są sposobem na lęki i opór przed tym co nowe, nieznane i niezrozumiałe.

- Inwestowanie w szkolenia pracownicze wzbogaca wizerunek firmy na zewnątrz, jest ona postrzegana jako organizacja pozwalająca im się rozwijać