Jak dbać o rozwój pracownika w firmie?


Nowoczesna firma inwestuje w szkolenia pracowników

Jak dbać o rozwój pracownika w firmie?

Każda firm chcąca osiągać sukcesu powinna dbać o rozwój swoich pracowników. Jest to ściśle związane z jej potencjałem rozwojowym i zwiększa szansę na osiąganie wyznaczonych celów.

Coraz częściej pracownicy wybierając firmę, kierują się możliwościami rozwoju, zdobywania nowych umiejętności i doskonalenia kompetencji. Poniżej opisane zostały niektóre sposoby rozwoju pracowników.

COACHING. Jest to indywidualne doskonalenie pracownika, przez osobę z doświadczeniem i wiedzą, czyli coacha. Najczęściej jest to pracownik tego samego działu, czasem bezpośredni przełożony. Metoda ta polega na pracy coacha z podopiecznym nad rozwojem jego umiejętności oraz kompetencji zawodowych i społecznych.

Cele oraz kierunek rozwoju powinien być zaproponowany przez pracownika, ale uzgodnione z coachem. To on prowadzi, motywuje i inspiruje swojego ucznia tak, by to on mógł dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu. MENTORING. Jest procesem sprawowania opieki nad pracownikiem z różnych okresach jego zawodowego rozwoju i przebiegu kariery w firmie.

Mentorem może być odpowiednio przygotowana osoba z zewnątrz lub doświadczony pracownik firmy, charakteryzujący się mocno rozwiniętymi kompetencjami osobistymi i społecznymi. Polega na tym, aby uczeń, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza, poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość oraz nie bał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji.

ZWROT KOSZTÓW NAUKI. Firma czasami pozwala pracownikom indywidualnie dobierać sobie szkolenia, finansując je lub po zakończeniu zwracając ich koszty.

NAGRADZANIE NAJLEPSZYCH. Firmy nie mogą pozwolić na to, aby lekceważyć pracowników osiągających najlepsze wyniki. Wprowadzają więc programy rozwoju talentów, które są w pełni jawne i dostępne dla wszystkich pracowników.