Najpopularniejsze szkolenia dla biznesu


W intensywnie rozwijających się przedsiębiorstwach coraz więcej zadań realizowanych jest w formie projektów i właśnie tej tematyki dotyczą najczęściej wybierane szkolenia.

Najpopularniejsze szkolenia dla biznesu

W intensywnie rozwijających się przedsiębiorstwach coraz więcej zadań realizowanych jest w formie projektów i właśnie tej tematyki dotyczą najczęściej wybierane szkolenia. Przygotowują one uczestników do przeprowadzania kolejnych etapów projektu, od rozpoczęcia do zakończenia oraz obejmują wiele jego aspektów.

Uczą również korzystać z zaawansowanych narzędzi wspierających prowadzenie projektu i omawiają techniki ratowania zagrożonych projektów. Przykładowe tematy szkoleń to: Zarządzanie projektami (informatycznymi), Opracowywanie harmonogramu i kontrola kosztów, Przywództwo w zarządzaniu projektami, Zarządzanie ryzykiem i Finansami projektu, Zarządzanie jakością, Tworzenie biura zarządzania projektem czy Wybór i zarządzanie dostawcami.

Kolejnym obszarem, w którym zainteresowanie odbywaniem szkoleń jest największe to szeroko rozumiana informatyka, systemy informacyjne zarządzania, programy komputerowe stosowane w przedsiębiorstwach czy zastosowanie Internetu. Przykładowe szkolenia to: CorelDraw - projektowanie i zastosowanie grafiki użytkowej w firmie, MS Project - praktyczne zastosowanie w zarządzaniu projektem, Excel w Zastosowaniach Finansowych. Kierowane są one do pracowników niższego szczebla.

Z kolei menedżerowie najczęściej wybierają szkolenia z tematyki zarządzania zespołami, budowania autorytetu u podwładnych, zarządzania konfliktem i kryzysem w zespole oraz motywowania pracowników i zespołu. Osoby chcące samodzielnie decydować o poziomie swoich dochodów wybierają szkolenia z inwestowania.

Najpopularniejsze tematy dotyczą: Inwestowania w akcje, Analizy technicznej rynku, Rynku walutowego (Forex), Skutecznego inwestowania w instrumenty finansowe czy Ułożenia biznes planu na życie.