Rodzaje szkoleń


Nowoczesna firma inwestuje w szkolenia pracowników

Rodzaje szkoleń

W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku jest coraz większa, koniecznym staje się stałe rozwijanie swoich umiejętności. Aby być jak najbardziej atrakcyjnym w oczach klientów, należy wykazać się umiejętnościami, wyróżniającymi spośród innych obecnych na rynku.

Nie jest to jednak zadanie łatwe. Jedną z dróg zdobycia przez przedsiębiorców nowych umiejętności są szkolenia, w ramach których można zgłębić i ugruntować swoją wiedzę. Można także w czasie licznych treningów zdobyć nowe i ulepszyć już istniejące umiejętności.

Zanim jednak podejmie się decyzję o wzięciu udziału w danym szkoleniu należy zastanowić się nad indywidualnymi i osobistymi potrzebami prowadzonego przedsiębiorstwa. Firmy organizujące szkolenia proponują programy zamknięte dla osób pracujących w dużych korporacjach, instytucjach publicznych oraz prowadzących działalność gospodarczą. Realizowane są one według indywidualnych kryteriów programowych, uwzględniających potrzeby firmy i jej specyfikę. Oto przykładowe szkolenia w obszarach:

1. SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
Zarządzanie czasem i organizacja pracy
Prowadzenie spotkań, zebrań i narad
Rozmowy oceniające
Trening umiejętności kierowniczych
Zarządzanie zmianą
Przywództwo
Zarządzanie konfliktem
Kreowanie profesjonalnego wizerunku menadżera w relacjach z podwładnymi i klientami
Doskonalenie osobowości menadżera

2. SZKOLENIA HANDLOWE

Strategiczne kontakty handlowe
Trening skutecznej sprzedaży
Sprzedaż i obsługa przez telefon
Negocjacje handlowe
Budowanie relacji z Klientem

3. SZKOLENIA ROZWOJOWE

Zarządzanie karierą i rozwojem
Trening twórczości
Aktywny trening antystresowy
Moderacja pracy nad problemem
Jak kierować emocjami, czyli zarządzanie sobą

4. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Zarządzanie szkoleniami
Trening dla trenerów
Zarządzanie kompetencjami
Rekrutacja i selekcja
Wystąpienia publiczne
Warsztat integracyjny
Komunikacja pisemna

5. SZKOLENIA MARKETINGOWE

Plan marketingowy w firmie.
Pozycjonowanie produktu – jak kształtować pożądaną pozycję
Model marketingu zintegrowanego (marketing mix)
Badania rynkowe i marketingowe
Badanie konsumentów – skuteczna ocena potencjału rynkowego (zdefiniowanie grupy nabywców i rozpoznanie potrzeb Klientów)
Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów
Modele zachowań konsumentów
Zarządzanie marką
Komunikacja marketingowa, czyli umiejętność porozumiewania się przedsiębiorstwa z rynkiem