Szkolenia psychologii biznesu


Szkolenia z psychologii biznesu polecane są szczególnie negocjatorom, specjalistom hr, handlowcom, menedżerom i psychologom pracującym w przedsiębiorstwach.

Szkolenia psychologii biznesu

Szkolenia z psychologii biznesu polecane są szczególnie negocjatorom, specjalistom hr, handlowcom, menedżerom i psychologom pracującym w przedsiębiorstwach.

Mają one na celu przybliżenie praktycznych i skutecznych sposobów wykorzystywania psychologii w firmach. Szkoleń te można podzielić na 2 działy ze względu na ich tematykę. Pierwszym z nich są szkolenia, dzięki którym uczestnicy kształtują samego siebie, pozbywają się lęków i stają się wydajniejsi w pracy.

Drugim rodzajem są szkolenia, na których uczestnicy uczą się oddziaływać na inne osoby, motywować do działania, łagodzić konflikty, odczytywać charakter z mowy ciała itp.

Tematyka szkoleń jest bardzo rozległa. Poniżej zostaną przedstawione wybrane tematy szkoleń i umiejętności jakie zdobędą jego uczestnicy.

PROFESJONALNA REKRUTACJA. Celami szkolenia są przygotowanie uczestników do przeprowadzania profesjonalnych rozmów kwalifikacyjnych oraz przygotowywanie narzędzi pomocnych w rekrutacji. Uczestnicy zdobywają umiejętności m.in. określenia profilu osobowości poszukiwanego kandydata, planowania rozmowy rekrutacyjnej, rozpoznawania rozbieżności w mowie ciała, a deklarowanymi przez kandydata treściami (kiedy kandydat kłamie?); poznają metody selekcji oraz wyboru kandydata idealnego.

ZARZĄDZANIE STRESEM. Uczestnicy zdobywają umiejętności określania przyczyn i źródeł stresu, dostrzegania jego skutków zarówno psychicznych jak i fizycznych, poznają metody kontrolowania stresu na poziomie fizjologicznym oraz pozbycia się negatywnych wspomnień wywołujących reakcje stresowe.

PERSWAZJA, MANIPULACJA I WYWIERANIE WPŁYWU.

Uczestnicy zdobywają umiejętności budowy relacji będących podstawą do stosowania perswazji i wywierania wpływu, zwiększania skuteczności przekonywania, a także rozpoznawania różnych form manipulacji i obrona przed nimi oraz poznają sposoby reagowania na agresywne formy manipulacji takie jak szantaż, dyskredytacja i prowokacja.