Szkolenia z księgowości


Kursy księgowości skierowane są dla osób, które już zajmują się zawodowo tą dziedziną, jak również dla tych, które chcą nauczyć się zawodu księgowej i nie miały wcześniej styczności z tą tematyką.

Szkolenia z księgowości

Kursy księgowości skierowane są dla osób, które już zajmują się zawodowo tą dziedziną, jak również dla tych, które chcą nauczyć się zawodu księgowej i nie miały wcześniej styczności z tą tematyką.

W Polsce nie istnieją przepisy jednoznacznie określające wymagania stawiane kandydatom na stanowisko księgowego. Jednakże jest zrozumiałe, że żadna firma nie zatrudni osoby bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Dlatego w ostatnim czasie bardzo popularne stały się szkolenia z finansów różnego stopnia oraz kursy obsługi programów kadrowo-płacowych.

Jedną z ofert szkoleniowych dla początkujących księgowych jest kurs dla specjalistów ds. księgi przychodów i rozchodów. Uczy on podstaw praktycznego księgowania przy zastosowaniu programu finansowo-księgowego i przygotowuje do kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości i naliczania wynagrodzeń.

Samodzielny księgowy to osoba, która z reguły jednoosobowo prowadzi całość zagadnień księgowych w małej lub średniej firmie. Program szkolenia obejmuje m.in. umiejętność: dekretacji i wprowadzania do systemu dokumentów księgowych, sporządzanie deklaracji VAT, PIT i CIT, sporządzanie rachunku zysków i strat, sporządzanie bilansu, ewidencja pracownicza, amortyzacja środków trwałych, comiesięczne rozliczenia z ZUS. Kus księgowości II stopnia jest przeznaczony dla osób znających podstawy księgowości.

Celem kursu jest profesjonalne zgłębienie wiedzy w zakresie księgowości komputerowej, podniesienie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem zawodowego księgowego. Część praktyczna kursu prowadzona jest formie warsztatów, na których każdy uczestnik prowadzi pełną księgowość fikcyjnej firmy odpowiadające normalnym operacjom gospodarczym. Podobny zakres oferują kursy księgowe III stopnia, które umożliwiają rozszerzenie wiedzy i uzyskanie kwalifikacji księgowego.

Kursem kolejnego szczebla jest szkolenie dla kandydatów na głównego księgowego, który adresowany jest do osób mających doświadczenie w księgowości.

Celem kursu jest dalsze zgłębianie wiedzy w zakresie rachunkowości, a w szczególności ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych oraz doskonalenie wiedzy w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.

Szkoleniem adresowanym do osób, które ukończyły kurs III stopnia lub mają doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego jest kurs księgowania za pomocą profesjonalnego programu księga handlowa.

Obejmuje on prowadzenie pełnej księgowości kontowej, a także podstawowe funkcje w zakresie rozliczeń kasowych, magazynu, środków trwałych i wynagrodzeń.