Zarządzanie projektem


Szkolenie skierowane do osób, które rozpoczynają pracę na stanowiskach menedżerów projektu, osób które chcą usystematyzować posiadaną już wiedzę z tego zakresu oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Zarządzanie projektem

Szkolenie skierowane do osób, które rozpoczynają pracę na stanowiskach menedżerów projektu, osób które chcą usystematyzować posiadaną już wiedzę z tego zakresu oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie technik niezbędnych do prowadzenia projektu i wyćwiczenie umiejętności efektywnego zarządzania zespołem pracującym przy projekcie.

Kluczowym elementem szkolenia są praktyczne ćwiczenia w zakresie pracy grupowej, budowania zespołu oraz planowania projektu, a także określenie zasad prowadzenia projektu i jego struktury, wykorzystania zasobów projektów oraz kontrola realizacji projektu.

Na szkoleniu dowiesz się i nauczysz w jaki sposób:


- Przygotować plan projektu
- Oszacować niezbędne zasoby potrzebne do realizacji projektu
- Umiejętnie kontrolować proces realizacji projektu na podstawie przygotowanych harmonogramów
- Rozliczać projekt oraz reagować na zaistniałe odchylenia od planowanych założeń
- Przygotować zespół do realizacji zadań i zjednoczyć wokół projektu
- Wykorzystać narzędzia bezpłatne i płatne wspomagające zarządzanie projektami w firmie

W programie szkolenia znajdą się takie zagadnienia zarządzania projektem jak:

- co to jest zarządzanie projektem oraz poszczególne etapy realizacji projektu
- sposób budowania zespołu oraz role jego członków
- umiejętności społeczne i kompetencje menedżera projektu – przywództwo w zespole, motywowanie zespołu, umiejętności komunikacyjne
- koordynacja całości pracy w zespole
- planowanie i organizacja pracy
- tworzenie harmonogramów i struktury podziału prac
- zarządzanie zmianą w projekcie
- sprawowanie kontroli nad przebiegiem prac
- kompleksowa dokumentacja projektu
- organizacja pracy własnej poprzez wyznaczenie sobie priorytetów
- sposoby ustalania priorytetów
- zysk i strata w planowaniu zadań – szacowanie czasu na wykonanie poszczególnych etapów projektu
- analiza celów i kontrola ich realizacji
- metody wyznaczania celów oraz elastyczność w działaniu
- czynności i sytuacje, które nie sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu czasu tzw. „złodzieje czasu”
- przekazywanie praw i uprawnień czyli tzw. delegowanie na swoich podwładnych – proces delegowania i jego procedura
- czynniki sukcesu w delegowaniu
- elementy i granice delegowania
- opory zespołu przeciwko delegowaniu
- błędy w delegowaniu i sposoby ich unikania


Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia:


- dyskusje
- studium przypadku
- ćwiczenia indywidualne i grupowe
- kwestionariusze i testy zachowań
- odgrywanie scenek/ról
- gry symulacyjne
- burze mózgów